Dayton Flyers highlights: Obi Toppin scores 22 vs. Rhode Island

Credit: DaytonDailyNews

Dayton Flyers highlights: Obi Toppin scores 22 vs. Rhode Island

Credit: DaytonDailyNews