Xenia holds off Troy

Credit: DaytonDailyNews

HIghlights of the Buccs 24-22 win.

Credit: DaytonDailyNews