Dayton region voters casting ballots

Credit: DaytonDailyNews

Election Day sends Dayton region voters to the polls

Credit: DaytonDailyNews